Gala Wolontariatu 2013


Gala Wolontariatu 2013 za nami!

4 grudnia 2013 r. w Domy Żołnierza przy ul. Broniewskiego odbyła się Gala Wolontariatu. Po raz kolejny była to okazja do podsumowań i podziękowań wolontariuszom za ich pracę i oddanie. Rozpoczęliśmy od występu osób niesłyszących Polskiego Związku Głuchych w ramach grupy Junior, którzy zaprezentowali piosenkę „ Rozmowa ciszy” prezentując tekst w języku migowym. Gości powitała p. Prezes Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” Magdalena Wojtczak. Kolejny punkt to prezentacja dokonań Centrum Wolontariatu przy BSA Teatr Grodzki przez współprowadzącą CW Agnieszkę Maj. Promocja wolontariatu zagranicznego i korzyści zeń płynących zajęli się przedstawiciele studenckiej organizacji AIESEC Bielsko-Biała: Michalina Sierny i Rimon Mikhail z Kairu. Rimon cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników a zwłaszcza uczestniczek Gali. Kolejny punkt uroczystości to wręczenie podziękowań dla wolontariuszy pracujących na rzecz naszego Stowarzyszenia. Szczególnie zwróciliśmy uwagę na wolontariuszy uczestniczących w zbiórce żywności na rzecz osób potrzebujących Osiedla Grunwaldzkiego. Przewodnicząca Rady Osiedla p. Halina Janowska podziękowała w imieniu obdarowanych wszystkim wolontariuszom i organizatorom, wręczono dyplomy i słodkie upominki. W zbiórce wzięło udział 75 osób m.in.: uczniowie Gimnazjum nr 11 i 13 z Bielska-Białej oraz Gimnazjum z Kóz a także osoby indywidualne.
Podziękowania trafiły również do Giełdy Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do pań Doroty Owsińskiej i Magdaleny Święch. Dzięki naszej współpracy wiele osób starszych znalazło pomoc i wsparcie.


Punktem kulminacyjnym Gali było wręczenie podziękowań i dyplomów laureatom konkursu na Wolontariusza Roku 2013. Pani Jolanta Porębska-Nowak Przewodnicząca Kapituły Konkursu wręczała nagrody w dwu kategoriach: szkolne kluby wolontariusza i osoby indywidualne. Oto lista nagrodzonych:
SZKOLNE KLUBY WOLONTARIUSZA
Podziękowania: Szkolne Koło PCK i Wolontariatu przy Gimnazjum im. JPII w Kozach; Szkolne Koło PCK przy Gimnazjum nr 5 w Bielsku-Białej; Program prospołeczny „Juniorzy-Seniorzy” przy VIII LO w Zespole Szkół medycznych i Ogólnokształcących im. H.Chrzanowskiej w Bielsku-Białej

Wyróżnienia: Szkolne Koło Wolontariusza przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej

II miejsca (statuetka) – Szkolne Koło Wolontariatu „Promień Nadziei” przy Gimnazjum nr 14 im. JPII w Bielsku-Białej

I miejsce (statuetka) – Szkolny Klub Wolontariatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej

OSOBY INDYWIDUALNE
Podziękowania
- Fundacji Aktywności Społecznej „Złote Łany” z Bielska-Białej: Michał Waszek, Monika Pleszewska, Aleksandra Grabowska, Klaudia Matera, Martyna Kozłowska, Elżbieta Homa
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi „AS” z Bielska-Białej: Adam Wrzesiński
- Stowarzyszenie Hajstra z Bielska-Białej: Liliana Brodacz
- Fundacja „Militarny Instytut Historyczny” z Bielska-Białej: Krzysztof Burke, Ryszard Dżas, Paweł Raubo

Wyróżnienia
- Stowarzyszenie Hajstra z Bielska-Białej: Dawid Lichoń, Jacek Zieliński

I miejsce
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie Serce” z Bielska-Białej
Dominiak Mikoda

Statuetki dla zwycięzców przygotowali uczestnicy wraz z instruktorką z Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny!” przy BSA Teatr Grodzki.
Cała Gala została zrealizowana woluntarystycznie, bez jakichkolwiek środków finansowych.
Upominki dla laureatów konkursu zostały przygotowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy
a gościom dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok:)