Konkurs

 
V edycja Konkursu "Barwy Wolontariatu" ogłoszona!

Centrum Wolontariatu w Bielsku-Białej wraz z ogólnopolską Siecią Centrów Wolontariatu, zaprasza do kolejnej edycji konkursu Barwy Wolontariatu adresowanego do wolontariuszy oraz placówek współpracujących z nimi.

Jest to już czternasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym  z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Lokalna edycja na Podbeskidziu jest organizowana po raz piąty.

Konkurs jest okazją, aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom, organizatorzy co roku, mają okazję nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy pomagają zarówno w pracach biurowych, jak i tych którzy biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników pomagających w organizacji imprez sportowych, wydarzeń okolicznościowych, konferencji, udzielają porad prawnych, odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali. Konkurs ma charakter trzyetapowy.

W pierwszym etapielokalnym, wybrani zostaną laureaci lokalni (teren Podbeskidzia).

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych w etapie lokalnym  do Centrum Wolontariatu przy Bielskim stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki  upływa 17 października  2014r.

21 października w godzinach 10.00-13.00 w  „Teatrze Grodzkim” odbędzie się zebranie kapituły konkursowej, która wyłoni zwycięzców i wyróżnionych. Wybrane kandydatury zostaną przesłane do etapu wojewódzkiego do Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, gdzie wojewódzkaKapituła dokona wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnienia wolontariuszy. Ich zgłoszenia zostanę przekazane do etapu ogólnopolskiego.

 

Uroczysta Bielska Gala Wolontariatu 2014 kończąca konkurs na etapie lokalnym odbędzie się w grudniu 2014 roku. Na Galę zaprosimy wszystkich zgłoszonych do konkursu a zwycięzcom i wyróżnionym wręczymy statuetki Wolontariusza Roku 2014 i dyplomy.

Wszystkich zgłoszonym poinformujemy o terminie i miejscu Gali drogą telefoniczną lub mailową.
Dokumenty:
http://www.teatrgrodzki.pl/konkurs-ma-charakter-trzyetapowy/