„Wolontariat – razem można więcej!”

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie 40 wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i 40 wolontariuszy z Bielska-Białej i regionu poprzez zorganizowanie dla nich wspólnych warsztatów i realizowanie wolontariatu na rzecz środowiska lokalnego.
Da im to możliwość praktycznego działania na rzecz swojego środowiska. Staną się przykładem aktywnych obywateli odpowiedzialnych, świadomych, angażujących się dla dobra społeczności lokalnej, w której żyją.

W tym celu zorganizowane zostaną dwie edycje Szkoły Akcji Wolontariatu, w ramach których realizowane będą:

  • warsztaty integracyjne
  • szkolenia z podstaw wolontariatu
  • zajęcia z doskonalenia umiejętności
  • akcje wolontarystyczne
  • wizyty studyjne

Równolegle islandzki partner wraz z przeszkolonymi wolontariuszami przeanalizuje polskie strony internetowe pod kątem problemu mowy nienawiści. Opracuje publikację z wynikami analizy i modelem przeciwdziałania mowie nienawiści i jej skutkami w polskiej rzeczywistości internetowej z uwzględnieniem doświadczeń islandzkich.

W ramach projektu zorganizowane zostaną również dwie Gale Wolontariatu z okazji Światowego Dnia Wolontariusza.

Projekt będzie realizowany w okresie 3.02.2014 r. - 30.04.2016 r. w Bielsku-Białej i regionie i skierowany jest do osób w wieku 13-25 lat.

 

Projekt jest realizowany przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Bielsku-Białej oraz organizację Barnaheill - Save the Children Iceland.