szukamy wolontariuszy

Widzę dyskryminację – młodzi twórcy sztuki zaangażowanej społecznie- potrzebni wolontariusze!

Fundacja HFG jest w trakcie realizacji projektu pt.: ”Widzę dyskryminację – młodzi twórcy sztuki zaangażowanej społecznie”. Projekt realizowany jest w dwóch fazach: część wykładowa w szkołach oraz warsztaty teoretyczne i praktyczne w drugiej części.

Do całości działania poszukujemy wolontariuszy wspomagających działania wykładowców i animatorów warsztatów (jeden wolontariusz podczas jednej godziny lekcyjnej).

Ogółem od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. ilość godzin przewidzianych na współpracę z wolontariuszami to około  350-400 pojedynczych godzin lekcyjnych.

Nasze oczekiwania wobec wolontariuszy:

 1. Pomoc techniczna podczas zajęć w szkołach:
 • rozdawanie ulotek,
 • rozdawanie ankiet ewaluacyjnych,
 • rozdawanie list obecności,
 • kolportaż plakatów w szkołach,
 • pomoc w działaniach archiwizacyjnych,
 • pomoc w sprawnym montażu i demontażu sprzętu.
 1. Pomoc techniczna podczas zajęć warsztatowych:
 • rozdawanie ankiet ewaluacyjnych,
 • rozdawanie list obecności,
 • pomoc w działaniach archiwizacyjnych,
 • techniczna pomoc w organizacji warsztatów,
 • pomoc w sprawnym montażu i demontażu sprzętu,
 • pomoc w realizacji zajęć praktycznych(fotograficzne, filmowe, plastyczne, …)
 • pomoc w organizacji wystaw po warsztatowych.

Informacje o projekcie.

Projekt ”Widzę dyskryminację – młodzi twórcy sztuki zaangażowanej społecznie” jest realizowany przez Fundację Habitat Foundation Group

w ramach projektu w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy

z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), na podstawie umowy zawartej między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

Celem projektu "Widzę dyskryminację-młodzi twórcy sztuki zaangażowanej społecznie" jest aktywizacja, dotarcie z informacją na temat dyskryminacji i wykluczenia do młodzieży z Bielska-Białej oraz wiejskich gmin ościennych.

Minimum 1000 uczniów weźmie udział w multimedialnych, wykładach, zachęcających do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczeństwa lokalnego, przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy.

Z pośród uczestników szkoleń, w ramach konkursu zostanie wyłonionych ok. 30 osób, które wezmą udział w warsztatach ze specjalistami z zakresu sztuki zaangażowanej społecznie, fotografii, filmu, dyskryminacji i wykluczenia, fotoreportażu, reklamy. Za pomocą zakupionego do projektu sprzętu fotograficznego, udostępnionemu młodzieży, powstaną samodzielne prace twórcze dotyczące tematu dyskryminacji.

Zwieńczeniem projektu będzie cykl wystaw, prezentowanych w szkołach, organizacjach pozarządowych i publicznych, ...

http://fundacjahfg.pl/WIDZe-DYSKRYMINACJe,6,486.html

http://fundacjahfg.pl/WIDZe-DYSKRYMINACJe-DO-POBRANIA,6,488.html

https://www.facebook.com/mlodzitworcysztukizaangazowanej?ref=hl